KOMALASARI, K.; JUNEDI, J. Pengaruh Struktur Modal, Strategi Pemasaran dan Jaringan Penjualan Terhadap Perkembangan Usaha Pada UMKM Madu Hutan Tanjungsari. Jurnal Syntax Admiration, v. 3, n. 11, p. 1366-1373, 18 Nov. 2022.