[1]
K. Komalasari and J. Junedi, “Pengaruh Struktur Modal, Strategi Pemasaran dan Jaringan Penjualan Terhadap Perkembangan Usaha Pada UMKM Madu Hutan Tanjungsari”, JSA, vol. 3, no. 11, pp. 1366-1373, Nov. 2022.